back to home dude

Klondike Solitaire

Klondike Solitaire

Về Klondike Solitaire

Xếp những lá bài theo đúng thứ tự chồng lên nhau để lấy được những lá bài mới. Tiếp tục chơi đến khi bạn đạt đủ 4 chồng bài ở góc màn hình! Bạn có thể hoàn thành trò chơi trong thời gian cho phép không?