back to home dude

Kitchen Cut Fruit

Kitchen Cut Fruit

về Kitchen Cut Fruit

Cắt những thực phẩm trong không gian với tốc độ thật nhanh trong trò chơi cắt tỉa này. Bạn chỉ cần di chuyển chuột qua những thành phần và nhanh tay xắt lát chúng chỉ cần bạn không làm vỡ những lọ chất độc!