back to home dude

Kissing Selena: It's Very Hot

Kissing Selena: It's Very Hot

Về Kissing Selena: It's Very Hot

Selena Gomez và Justin Bieber thích hẹn hò nhau, nhưng họ ghét bị người khác hoặc những con vật nhìn thấy. Khi bãi biển vắng, hãy nhấp vào chuột trái để cho họ hôn nhau.