back to home dude

Kissing Camp

Kissing Camp

về Kissing Camp

Bạn đang chuẩn bị đi cắm trại với trường trong vòng 5 ngày, vì thế bạn sẽ có cơ hội để hẹn hò với chàng trai trong mộng của bạn! Nhớ là đừng để cho ai bắt gặp bạn đang hôn, nếu không bạn sẽ bị gửi trả về nhà!