back to home dude

Kinh khí cầu ở vùng hoang dã

Kinh khí cầu ở vùng hoang dã

về Kinh khí cầu ở vùng hoang dã

Chiếc kinh khí cầu của bạn vừa đáp xuống một vùng đất hoang dã. Kinh khí cầu cần được sửa chữa, nhưng bạn bị quái vật tấn công! Hãy tiêu diệt chúng và cố gắng để được tự do.