back to home dude

Kinh doanh kiến

Kinh doanh kiến

về Kinh doanh kiến

Công việc của bạn là đảm bảo bữa ăn ngon nhất cho động vật ăn kiến này. Mang kiến đến cho nó bằng cách kích hoạt những đồ vật theo thứ tự nhất định!