back to home dude

King's Game 1

King's Game 1

về King's Game 1

Hãy giết chết kẻ thù màu xanh trước khi chúng có cơ hội tấn công bạn. Ném những chiếc banh súng vào căn cứ của chúng và loại bỏ những tên lính trong càng ít phát bắn càng tốt.