back to home dude

Kim Jong Nuke Trouble

Kim Jong Nuke Trouble

về Kim Jong Nuke Trouble

Đất nước các bạn đang gặp vấn đề ... nó bị tấn công bởi các nhà tư bản. Vì vậy, tiêu diệt các quả bom trước khi chúng rơi xuống đất.