back to home dude

Kim cương dưới đáy biển

Kim cương dưới đáy biển

về Kim cương dưới đáy biển

Hãy kết hợp ít nhất 3 kim cương giống nhau để tạo thành bộ trong thế giới dưới nước này.