back to home dude

Kim cương 2

Kim cương 2

về Kim cương 2

Hãy di chuyển những viên kim cương sao cho chúng có tối thiểu 3 viên giống nhau ở cạnh nhau. Khi đó, 3 viên kim cương sẽ biến mất và bạn giành được điểm. Bạn sẽ ghi được điểm nhiều hơn nếu làm cho nhiều kim cương biến mất hơn.