back to home dude

Kill Those Ponies

Kill Those Ponies

về Kill Those Ponies

Công việc của bạn là tiêu diệt tất cả những chú ngựa lùn! Chọn 1 trong 4 vũ khí và giết tất cả chúng! Nếu một ai đó dám xúc phạm bạn, bạn có thể giết luôn chúng!