back to home dude

Kiểu đánh bài tăng dần

Kiểu đánh bài tăng dần

về Kiểu đánh bài tăng dần

Hàng phía dưới phải theo thứ tự tăng dần, hàng phía trên theo thứ tự giảm dần. Sử dụng những lá bài ở vòng ngoài.