back to home dude

Kiếm thủ Soichiro

Kiếm thủ Soichiro

về Kiếm thủ Soichiro

Bạn là một tay kiếm cừ khôi và cũng là một ninja cao thủ. Hãy trả thù những kẻ đã đốt cháy ngôi làng của bạn bằng cách chém kẻ thù với những nhát kiếm có tốc độ ánh sáng, bom và những ngôi sao ninja.