back to home dude

Kiếm thủ Rogan

Kiếm thủ Rogan

về Kiếm thủ Rogan

Bạn sẽ là kiếm thủ Rogan và chiến đấu với kẻ thù. Bạn phải săn gục 4 sinh vật huyền thoại và đánh bại chúng để sửa báu vật cổ xưa. Bạn có thể dùng tiền kiếm được để mua những vũ khí mới và các món đồ khác ở tiệm.