Thể loại thấp hơn

Kiểm soát bệnh tật

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi kiểm soát bệnh tật hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Những trò chơi kiểm soát bệnh tật khác nhau, ví dụ như Alex & Cuộc Chiến Nhiễm Trùng. Bạn cần chống đối lại những con vi khuẩn nguy hiểm và cố gắng không để căn bệnh này lan rộng ra hơn nữa!
Kỹ năng

Gửi phản hồi