back to home dude

Kiếm để chết 2012: phần 2

Kiếm để chết 2012: phần 2

Về Kiếm để chết 2012: phần 2

Những thây ma đã chiếm lấy thế giới và chỉ có một cách duy nhất để thoát: đó là đi tới sân bay. Hãy dùng các phương tiện khác nhau để đi qua các khu vực bị tàn phá và dùng tiền để mua những gói nâng cấp.