back to home dude

Cửa Hàng Dù Trẻ Em

Cửa Hàng Dù Trẻ Em

Về Cửa Hàng Dù Trẻ Em

Bạn có một cửa hàng của riêng mình, bạn bán dù. Bạn là chủ cửa hàng, vậy nên bạn phải tìm ra cách để làm được điều đó. Chúng tôi sẽ cho bạn toàn bộ quyền hạn. Bạn có thể cải thiện doanh thu chứ? Bạn có thể trở thành hoàng đế dù không? Hãy tìm hiểu xem!