back to home dude

Kidnapped by Aliens

Kidnapped by Aliens

về Kidnapped by Aliens

bạn đã bị bắt cóc bởi những người hành tinh. Hãy cố gắng tẩu thoát và sử dụng tất cả những manh mối mà bạn có thể tìm thấy được.