back to home dude

Kick Ups trực tuyến

Kick Ups trực tuyến

Về Kick Ups trực tuyến

Kick Ups trực tuyến cho phép bạn khoe kỹ năng đá bóng của mình khi bạn liên tục giữ bóng trên không. Hãy nhấn vào quả bóng để người chơi của bạn đá nó. Bạn có thể chọn hai chế độ, Bình thường hoặc Thử thách. Bạn có thể giữ quả bóng được bao lâu?