back to home dude

Kick Buttowski: Stuntastic

Kick Buttowski: Stuntastic

về Kick Buttowski: Stuntastic

Kick Buttowski chính là người biểu diễn tuyệt vời nhất chưa từng có. Cậu ấy muốn chứng tỏ điều đó với cả thế giới. Leo lên ngọn núi và lao xuống. Đừng để ngã, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại. Chúc may mắn Kick Buttowski! Bạn có thể làm được điều đó.