back to home dude

Kick Buttowski: Đua Môtô

Kick Buttowski: Đua Môtô

Về Kick Buttowski: Đua Môtô

Chọn chiếc xe yêu thích của bạn và thử thách những đoạn đua khó khăn! Biểu diễn những màn nhào lộn tuyệt vời nhất trong lúc đua! Đừng quên thu thập những chai soda để có thêm năng lượng để tăng tốc!