back to home dude

Kick Ass Homer

Kick Ass Homer

về Kick Ass Homer

vào vai Bart Simpson và cố gắng phóng Homer càng xa càng tốt! Nhắm, chọn một số năng lượng và đốt cháy chúng đi! Sử dụng tiền mà bạn kiếm được để mua thêm những nâng cấp mới và ghi điểm cao hơn!