back to home dude

Kị sỹ lâu đài

Kị sỹ lâu đài

về Kị sỹ lâu đài

Trong trò chơi này, bạn sẽ trở thành kị sỹ dũng cảm bảo vệ lâu đài khỏi kẻ thù.