back to home dude

Kỉ nguyên Nhật Bản

Kỉ nguyên Nhật Bản

về Kỉ nguyên Nhật Bản

Sắp xếp để 3 hoặc nhiều hơn các đồ vật cạnh nhau bằng cách đổi chỗ chúng. Kết hợp các đồ vật để phá vỡ các vùng màu bạc.