back to home dude

Kỉ nguyên của những chiến binh 2

Kỉ nguyên của những chiến binh 2

về Kỉ nguyên của những chiến binh 2

Bắt đầu ở Rome và chiến đấu với đội quân của kẻ thù! Dùng số tiền bạn kiếm được để mua những nhân vật mới và cố gắng sống sót lâu nhất có thể. Bạn sẽ hoàn thành cả những thử thách đặc biệt trong trò chơi này chứ?