back to home dude

Kì nghỉ kinh hoàng của Cody

Kì nghỉ kinh hoàng của Cody

về Kì nghỉ kinh hoàng của Cody

Bạn đi tới sân bay nhưng tài xế taxi đưa bạn tơi một nơi khác. Và bây giờ bạn ở trong một thị trấn nhỏ kì lạ. Hãy tìm xung quanh và làm theo mọi người yêu cầu. Đó là cách duy nhất để tới được sân bay.