back to home dude

Khủng long săn mồi 2

Khủng long săn mồi 2

về Khủng long săn mồi 2

Giúp những con khủng long này trong chuyến săn mồi! Chúng có những khả năng đặc biệt riêng, hãy sử dụng chúng như thế mạnh của bạn. Bạn có thể hoàn thành trò chơi một mình hay bạn muốn nhờ sự trợ giúp từ một người bạn khác?