back to home dude

Khủng long săn mồi 1

Khủng long săn mồi 1

về Khủng long săn mồi 1

Những con khủng long đang đi săn mồi! Con nhỏ có thể bắc những chiếc cầu và con lớn có thể tạo ra lửa. Bạn có thể cùng chơi với một người bạn của mình hay bạn tự mình sẽ điều khiển cả hai nhân vật?