back to home dude

Khủng hoảng xe điện

Khủng hoảng xe điện

về Khủng hoảng xe điện

Xe điện này đã rất đông đút và điều này gây phiền toái cho bạn. Hãy tìm ra những điểm yếu của những hành khách khác để làm cho họ rời khỏi tàu.