back to home dude

Khủng hoảng con tin

Khủng hoảng con tin

về Khủng hoảng con tin

Một vài người đã bị bắt làm con tin và bạn phải giải thoát cho họ. Sử dụng chất nổ để nổ tung các bức tường. Bạn là anh hùng!