back to home dude

Khuấy động bóng bay

Khuấy động bóng bay

về Khuấy động bóng bay

Hãy làm vỡ những quả bóng bay càng nhanh càng tốt để chúng tách khỏi nhau!