back to home dude

Khu Vườn Sỏi Đá

Khu Vườn Sỏi Đá

Về Khu Vườn Sỏi Đá

Trượt những viên đá cùng màu về phía nhau. Một khi chạm vào nhau chúng sẽ lật lại, và bạn sẽ không thể di chuyển chúng được nữa.