back to home dude

Khu vườn phép thuật của Dora

Khu vườn phép thuật của Dora

Về Khu vườn phép thuật của Dora

Hãy giúp Dora trồng những cây mới cho khu vườn. Bạn phải lựa từ các loại cây và chăm sóc chúng. Bạn có thể chụp hình cây và cho vào sách. Hãy chơi nào.