back to home dude

Khu vực zombie

Khu vực zombie

về Khu vực zombie

Ba người bạn rơi vào khu vực với đầy rẫy zombie. Hãy dùng vú khí để thổi tung chúng thành từng mảnh và cố gắng sống sót.