back to home dude

Khu vực phía bắc

Khu vực phía bắc

Về Khu vực phía bắc

Hãy thu thập đồ vật và xây hoặc sửa lại những toà nhà. Bạn sẽ thắng nếu bạn hoàn thành được các nhiệm vụ.