back to home dude

Khu vực chiến đấu trong không gian

Khu vực chiến đấu trong không gian

về Khu vực chiến đấu trong không gian

Bạn ở trong không gian và đang gặp nguy hiểm bởi có rất nhiểu kẻ thù vây xung quanh. Hãy truy đuổi chúng và bắn để loại bỏ chúng trước khi chúng bắn bạn.