back to home dude

Khu vực chiến đấu

Khu vực chiến đấu

về Khu vực chiến đấu

Hãy đi quanh, tìm kiếm kẻ thù và bắn chúng. Bạn càng sống lâu, bạn càng giết được nhiều kẻ thù và giành được điểm cao hơn.