back to home dude

Khu vực chiến

Khu vực chiến

về Khu vực chiến

Khu vực chiến này thực sự nguy hiểm. Những tay súng ở khắp mọi nơi. Loại bỏ chúng, trước khi chúng bắn bạn!