back to home dude

Khu vực chết 2

Khu vực chết 2

về Khu vực chết 2

Khu 51 là nơi nguy hiểm nhất nước. Hãy lên xe bọc thép, vượt qua khu vực nguy hiểm, đồng thời nổ tung kẻ thù thành nhiều mảnh. Liệu bạn có thể có được tất cả sao trong 24 nhiệm vụ?