back to home dude

Khu vực chất nhờn

Khu vực chất nhờn

về Khu vực chất nhờn

Hãy dùng chuột để né những kẻ thù. Những chất nhờn sẽ tự động bắn ra, vì thế tất cả bạn phải làm là tập trung nhắm vào kẻ địch và thu thập những gói năng lượng.