back to home dude

Khu vực 21

Khu vực 21

về Khu vực 21

Cố gắng đi qua khu vực 21 này! Nhảy qua những cầu gai, đổi trọng lực và cố gắng tiến gần đến chiếc cửa mà không bị mất mạng! Bạn có thể đạt được điểm cao ở từng cấp độ?