back to home dude

Khu Rừng Dave

Khu Rừng Dave

về Khu Rừng Dave

Giúp Dave đi xa nhất có thể, mà không bị tấn công. Bạn chỉ có thể nhảy qua những hố đang di chuyển. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.