back to home dude

Khu nghỉ dưỡng cá

Khu nghỉ dưỡng cá

Về Khu nghỉ dưỡng cá

Trong trò chơi này bạn sẽ quản lý khu nghỉ dưỡng cá của riêng bạn. Chọn những loại cá bạn muốn cho khu thủy sinh và nuôi chúng lớn và khỏe mạnh. Bạn có thể bán chúng lấy lời hoặc giữ chúng cho riêng mình. Số tiền bạn kiếm được càng nhiều, quyền kinh doanh của bạn sẽ càng lớn. Làm mọi thứ bạn muốn và xây dựng một đế chế cá.