back to home dude

Khu Nghỉ Dưỡng Ánh Dương Của Tôi

Khu Nghỉ Dưỡng Ánh Dương Của Tôi

Về Khu Nghỉ Dưỡng Ánh Dương Của Tôi

Trong trò chơi này bạn là quản lý của Khu Nghĩ Dưỡng Ánh Dương này. Bạn có thể biến nó trở nên độc đáo như bạn muốn. Hãy chắc chắn rằng những vị khách của bạn sẽ được hưởng dịch vụ tốt nhất. Những vị khách hài lòng đồng nghĩa với một khu nghỉ dưỡng tốt hơn và tất nhiên là nhiều lợi nhuận hơn!