back to home dude

Khu Luyện Tập Counterstrike

Khu Luyện Tập Counterstrike

về Khu Luyện Tập Counterstrike

Bắn tất cả những tên khủng bố nhưng đừng quên nạp đạn cho vũ khí của bạn. Đừng để bản thân bị thương.