back to home dude

Không trốn thoát

Không trốn thoát

về Không trốn thoát

Sắp có trăng tròn và bạn chuẩn bị biến thành sói. Hãy chắc chắn bạn được khóa cẩn thận trong một nơi mà bạn không thể thoát ra ngoài!