back to home dude

Không thể giải thích 2

Không thể giải thích 2

về Không thể giải thích 2

Bạn gặp lại mình trong tương lai. Sao điều đó có thể xảy ra nhỉ? Bạn không có thời gian để thắc mắc nhiều. Tại sao họ lại đưa cho bạn một khẩu súng. Không thể giải thích được. Hãy tìm ra câu trả lời, bởi vì bạn sắp hết thời gian rồi. Bạn có cứu được tương lai không nhỉ?