back to home dude

Không tên

Không tên

về Không tên

Bạn đã bị nhốt trong một căn phòng với 4 chiếc giường. Nếu bạn đủ dũng cảm để nằm xuống 1 trong những chiếc giường, bạn sẽ phát hiện ra có điều bí ẩn gì đó. Bạn có thể thoát ra không?