back to home dude

Không phải cuộc chiến của bạn

Không phải cuộc chiến của bạn

về Không phải cuộc chiến của bạn

Các Dromes xem bạn như kẻ thù và họ muốn tiêu diệt tàu vũ trụ của bạn. Bảo vệ chính mình và chắc chắn rằng bạn không ngã quỵ