back to home dude

Không nhìn lại

Không nhìn lại

về Không nhìn lại

Chộp lấy những vũ khí yêu thích của bạn và sẵn sàng chiến đấu! Nhảy vào sân vận động và tiêu diệt nhiều kẻ thù nhất có thể trước khi bạn tự tiêu diệt chính mình. Bạn có thể sống sót bao lâu?